SEGUICI SU FB E INSTAGRAM "FITNESS FORMULA PADOVA"

SEGUICI SU FB E INSTAGRAM "FITNESS FORMULA PADOVA"

Orari corsi – Test2022-09-21T14:37:01+00:00

100 ORE DI CORSI A SETTIMANA

ORARI & ATTIVITÀ

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
08.00
PANCAFIT *
08.30
09.20
Sala F3^

PANCAFIT *
09.20
10.20
Sala F3 ^

SOFT GYM
09.30
10.30
Sala F1 ^

PANCAFIT *
10.10
11.10
Sala F3 ^

TBW
Sala F1 ^^
10.30
11.30
09.00
YOGA
09.30
10.30
Sala F2 ^^

POSTURALE
10.00
11.00
Sala F3^

SCHIENA LIBERA
10.00
11.00
Sala F1 ^
ZUMBA GOLD
09.30
10.30
Sala F1^^

FIT PILATES
Sala F2^^
10.00
11.00

STRONG
10.30
11.30
Sala F2 ^^
PANCAFIT *
09.20
10.20
Sala F3 ^

YOGA
09.30
10.30
Sala F2^^

TBW
Sala F1 ^^
10.00
11.00

PANCAFIT *
10.10
11.10
Sala F3 ^

PANCAFIT *
11.00
12.00
Sala F3^

SOFT GYM
Sala F1 ^^
11.00
12.00
10.00
FIT PILATES
10.00
11.00
Sala F2 ^^

POSTURALE
10.00
11.00
Sala F3^

SCHIENA LIBERA
10.00
11.00
Sala F2 ^
11.00
ZUMBA
11.00
12.00
Sala F1 ^^
ZUMBA
Sala F1 ^^
11.00
12.00
12.00
PANCAFIT *
12.30
13.20
Sala F3^

TBW
Sala F1 ^^
13.00
14.00

PANCAFIT *
13.30
14.30
Sala F3 ^
13.00
TBW
13.00
14.00
Sala F1 ^^
SCHIENA LIBERA
13.00
14.00
Sala F2 ^
STRONG
Sala F1^^
13.00
14.00
TBW
Sala F1 ^^
13.00
14.00
14.00
TBW
14.15
15.15
Sala F1 ^^
ZUMBA
14.15
15.15
Sala F1 ^^
15.00
16.00
ZUMBA
16.30
17.30
Sala F1 ^^

SCHIENA LIBERA
17.00
18.00
Sala F2 ^

DANZA
17.30
18.30
Sala F1

FIT PILATES
18.00
19.00
Sala F1 ^^

ZUMBA
Sala F2 ^^
18.30
19.30

TBW
19.00
20.00
Sala F1 ^^

TBW
19.30
20.30
Sala F2^^
GINNASTICA ARTISTICA
16.30
17.30
Sala F1 S

TBW
Sala F2 ^^
17.00
18.00

GINNASTICA ARTISTICA
17.30
18.30
Sala F1

PANCAFIT *
18.00
19.00
Sala F3 ^

SCHIENA LIBERA
18.30
19.30
Sala F1 ^

PANCAFIT *
18.50
19.50
Sala F3 ^

ZUMBA
19.00
20.00
Sala F2 ^^

TBW
Sala F1 ^^
19.30
20.30

YOGA
Sala F2^^
20.15
21.15
FIT PILATES
16.30
17.30
Sala F1 ^

HIP HOP
17.00
18.00
Sala F2

TBW
Sala F1^^^
17.30
18.30

TBW
Sala F1 ^^
18.30
19.30

FUNZIONALE
19.30
20.30
Sala F1 ^^^

SCHIENA LIBERA
20.00
21.00
Sala F2 ^
17.00
TBW
17.00
18.00
Sala F1^^

DANZA
17.30
18.30
Sala F2

ZUMBA
18.00
19.00
Sala F2 ^^

SCHIENA LIBERA
18.30
19.30
Sala F1 ^

STRONG
19.00
20.00
Sala F2 ^^

TBW
Sala F1^^
19.30
20.30

YOGA
Sala F2^^
20.30
21.30
PANCAFIT *
17.00
17.50
Sala F3^
18.00
HIP HOP
18.00
19.00
Sala F2

PANCAFIT *
18.00
19.00
Sala F3 ^

FIT PILATES
Sala F1 ^^
18.30
19.30

HIP HOP
19.00
20.00
Sala F2

TBW
Sala F1 ^^
19.30
20.30

HIP HOP
20.00
21.00
Sala F2
19.00
20.00
21.00

Lunedì

 • PANCAFIT * Sala F3^
  08.30 - 09.20
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  09.20 - 10.20
 • SOFT GYM Sala F1 ^
  09.30 - 10.30
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  10.10 - 11.10
 • TBW
  10.30 - 11.30
 • TBW Sala F1 ^^
  13.00 - 14.00
 • ZUMBA Sala F1 ^^
  16.30 - 17.30
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  17.00 - 18.00
 • DANZA Sala F1
  17.30 - 18.30
 • FIT PILATES Sala F1 ^^
  18.00 - 19.00
 • ZUMBA
  18.30 - 19.30
 • TBW Sala F1 ^^
  19.00 - 20.00
 • TBW Sala F2^^
  19.30 - 20.30

Martedì

 • YOGA Sala F2 ^^
  09.30 - 10.30
 • POSTURALE Sala F3^
  10.00 - 11.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F1 ^
  10.00 - 11.00
 • ZUMBA Sala F1 ^^
  11.00 - 12.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  13.00 - 14.00
 • TBW Sala F1 ^^
  14.15 - 15.15
 • GINNASTICA ARTISTICA Sala F1 S
  16.30 - 17.30
 • TBW
  17.00 - 18.00
 • GINNASTICA ARTISTICA Sala F1
  17.30 - 18.30
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  18.00 - 19.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F1 ^
  18.30 - 19.30
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  18.50 - 19.50
 • ZUMBA Sala F2 ^^
  19.00 - 20.00
 • TBW
  19.30 - 20.30
 • YOGA
  20.15 - 21.15

Mercoledì

 • ZUMBA GOLD Sala F1^^
  09.30 - 10.30
 • FIT PILATES
  10.00 - 11.00
 • STRONG Sala F2 ^^
  10.30 - 11.30
 • PANCAFIT * Sala F3^
  12.30 - 13.20
 • TBW
  13.00 - 14.00
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  13.30 - 14.30
 • FIT PILATES Sala F1 ^
  16.30 - 17.30
 • HIP HOP Sala F2
  17.00 - 18.00
 • TBW
  17.30 - 18.30
 • TBW
  18.30 - 19.30
 • FUNZIONALE Sala F1 ^^^
  19.30 - 20.30
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  20.00 - 21.00

Giovedì

 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  09.20 - 10.20
 • YOGA Sala F2^^
  09.30 - 10.30
 • TBW
  10.00 - 11.00
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  10.10 - 11.10
 • PANCAFIT * Sala F3^
  11.00 - 12.00
 • SOFT GYM
  11.00 - 12.00
 • STRONG
  13.00 - 14.00
 • TBW Sala F1^^
  17.00 - 18.00
 • DANZA Sala F2
  17.30 - 18.30
 • ZUMBA Sala F2 ^^
  18.00 - 19.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F1 ^
  18.30 - 19.30
 • STRONG Sala F2 ^^
  19.00 - 20.00
 • TBW
  19.30 - 20.30
 • YOGA
  20.30 - 21.30

Venerdì

 • FIT PILATES Sala F2 ^^
  10.00 - 11.00
 • POSTURALE Sala F3^
  10.00 - 11.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  10.00 - 11.00
 • ZUMBA
  11.00 - 12.00
 • TBW
  13.00 - 14.00
 • ZUMBA Sala F1 ^^
  14.15 - 15.15
 • PANCAFIT * Sala F3^
  17.00 - 17.50
 • HIP HOP Sala F2
  18.00 - 19.00
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  18.00 - 19.00
 • FIT PILATES
  18.30 - 19.30
 • HIP HOP Sala F2
  19.00 - 20.00
 • TBW
  19.30 - 20.30
 • HIP HOP Sala F2
  20.00 - 21.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
08.00
PANCAFIT *
08.30
09.20
Sala F3^

PANCAFIT *
09.20
10.20
Sala F3 ^

PANCAFIT *
10.10
11.10
Sala F3 ^
09.00
YOGA
09.30
10.30
Sala F2 ^^

POSTURALE
10.00
11.00
Sala F3^

SCHIENA LIBERA
10.00
11.00
Sala F1 ^
PANCAFIT *
09.20
10.20
Sala F3 ^

YOGA
09.30
10.30
Sala F2^^

PANCAFIT *
10.10
11.10
Sala F3 ^

PANCAFIT *
11.00
12.00
Sala F3^
10.00
FIT PILATES
Sala F2^^
10.00
11.00
FIT PILATES
10.00
11.00
Sala F2 ^^

POSTURALE
10.00
11.00
Sala F3^

SCHIENA LIBERA
10.00
11.00
Sala F2 ^
11.00
12.00
PANCAFIT *
12.30
13.20
Sala F3^

PANCAFIT *
13.30
14.30
Sala F3 ^
13.00
SCHIENA LIBERA
13.00
14.00
Sala F2 ^
14.00
15.00
16.00
FIT PILATES
16.30
17.30
Sala F1 ^
17.00
SCHIENA LIBERA
17.00
18.00
Sala F2 ^
PANCAFIT *
17.00
17.50
Sala F3^
18.00
FIT PILATES
18.00
19.00
Sala F1 ^^
PANCAFIT *
18.00
19.00
Sala F3 ^

SCHIENA LIBERA
18.30
19.30
Sala F1 ^

PANCAFIT *
18.50
19.50
Sala F3 ^
SCHIENA LIBERA
18.30
19.30
Sala F1 ^
PANCAFIT *
18.00
19.00
Sala F3 ^

FIT PILATES
Sala F1 ^^
18.30
19.30
19.00
20.00
YOGA
Sala F2^^
20.15
21.15
SCHIENA LIBERA
20.00
21.00
Sala F2 ^
YOGA
Sala F2^^
20.30
21.30
21.00

Lunedì

 • PANCAFIT * Sala F3^
  08.30 - 09.20
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  09.20 - 10.20
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  10.10 - 11.10
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  17.00 - 18.00
 • FIT PILATES Sala F1 ^^
  18.00 - 19.00

Martedì

 • YOGA Sala F2 ^^
  09.30 - 10.30
 • POSTURALE Sala F3^
  10.00 - 11.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F1 ^
  10.00 - 11.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  13.00 - 14.00
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  18.00 - 19.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F1 ^
  18.30 - 19.30
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  18.50 - 19.50
 • YOGA
  20.15 - 21.15

Mercoledì

 • FIT PILATES
  10.00 - 11.00
 • PANCAFIT * Sala F3^
  12.30 - 13.20
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  13.30 - 14.30
 • FIT PILATES Sala F1 ^
  16.30 - 17.30
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  20.00 - 21.00

Giovedì

 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  09.20 - 10.20
 • YOGA Sala F2^^
  09.30 - 10.30
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  10.10 - 11.10
 • PANCAFIT * Sala F3^
  11.00 - 12.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F1 ^
  18.30 - 19.30
 • YOGA
  20.30 - 21.30

Venerdì

 • FIT PILATES Sala F2 ^^
  10.00 - 11.00
 • POSTURALE Sala F3^
  10.00 - 11.00
 • SCHIENA LIBERA Sala F2 ^
  10.00 - 11.00
 • PANCAFIT * Sala F3^
  17.00 - 17.50
 • PANCAFIT * Sala F3 ^
  18.00 - 19.00
 • FIT PILATES
  18.30 - 19.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
09.00
SOFT GYM
09.30
10.30
Sala F1 ^

TBW
Sala F1 ^^
10.30
11.30
ZUMBA GOLD
09.30
10.30
Sala F1^^
10.00
TBW
Sala F1 ^^
10.00
11.00
11.00
ZUMBA
11.00
12.00
Sala F1 ^^
SOFT GYM
Sala F1 ^^
11.00
12.00
ZUMBA
Sala F1 ^^
11.00
12.00
12.00
13.00
TBW
13.00
14.00
Sala F1 ^^
TBW
Sala F1 ^^
13.00
14.00
TBW
Sala F1 ^^
13.00
14.00
14.00
TBW
14.15
15.15
Sala F1 ^^
ZUMBA
14.15
15.15
Sala F1 ^^
15.00
16.00
ZUMBA
16.30
17.30
Sala F1 ^^
17.00
TBW
Sala F2 ^^
17.00
18.00
TBW
Sala F1^^^
17.30
18.30

TBW
Sala F1 ^^
18.30
19.30
TBW
17.00
18.00
Sala F1^^
18.00
ZUMBA
Sala F2 ^^
18.30
19.30

TBW
19.00
20.00
Sala F1 ^^

TBW
19.30
20.30
Sala F2^^
ZUMBA
18.00
19.00
Sala F2 ^^
19.00
ZUMBA
19.00
20.00
Sala F2 ^^

TBW
Sala F1 ^^
19.30
20.30
TBW
Sala F1^^
19.30
20.30
TBW
Sala F1 ^^
19.30
20.30
20.00

Lunedì

 • SOFT GYM Sala F1 ^
  09.30 - 10.30
 • TBW
  10.30 - 11.30
 • TBW Sala F1 ^^
  13.00 - 14.00
 • ZUMBA Sala F1 ^^
  16.30 - 17.30
 • ZUMBA
  18.30 - 19.30
 • TBW Sala F1 ^^
  19.00 - 20.00
 • TBW Sala F2^^
  19.30 - 20.30

Martedì

 • ZUMBA Sala F1 ^^
  11.00 - 12.00
 • TBW Sala F1 ^^
  14.15 - 15.15
 • TBW
  17.00 - 18.00
 • ZUMBA Sala F2 ^^
  19.00 - 20.00
 • TBW
  19.30 - 20.30

Mercoledì

 • ZUMBA GOLD Sala F1^^
  09.30 - 10.30
 • TBW
  13.00 - 14.00
 • TBW
  17.30 - 18.30
 • TBW
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • TBW
  10.00 - 11.00
 • SOFT GYM
  11.00 - 12.00
 • TBW Sala F1^^
  17.00 - 18.00
 • ZUMBA Sala F2 ^^
  18.00 - 19.00
 • TBW
  19.30 - 20.30

Venerdì

 • ZUMBA
  11.00 - 12.00
 • TBW
  13.00 - 14.00
 • ZUMBA Sala F1 ^^
  14.15 - 15.15
 • TBW
  19.30 - 20.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
10.00
STRONG
10.30
11.30
Sala F2 ^^
11.00
12.00
13.00
STRONG
Sala F1^^
13.00
14.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
FUNZIONALE
19.30
20.30
Sala F1 ^^^
STRONG
19.00
20.00
Sala F2 ^^
20.00

Mercoledì

 • STRONG Sala F2 ^^
  10.30 - 11.30
 • FUNZIONALE Sala F1 ^^^
  19.30 - 20.30

Giovedì

 • STRONG
  13.00 - 14.00
 • STRONG Sala F2 ^^
  19.00 - 20.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
16.00
GINNASTICA ARTISTICA
16.30
17.30
Sala F1 S

GINNASTICA ARTISTICA
17.30
18.30
Sala F1
17.00
DANZA
17.30
18.30
Sala F1
HIP HOP
17.00
18.00
Sala F2
DANZA
17.30
18.30
Sala F2
18.00
HIP HOP
18.00
19.00
Sala F2
19.00
HIP HOP
19.00
20.00
Sala F2
20.00
HIP HOP
20.00
21.00
Sala F2

Lunedì

 • DANZA Sala F1
  17.30 - 18.30

Martedì

 • GINNASTICA ARTISTICA Sala F1 S
  16.30 - 17.30
 • GINNASTICA ARTISTICA Sala F1
  17.30 - 18.30

Mercoledì

 • HIP HOP Sala F2
  17.00 - 18.00

Giovedì

 • DANZA Sala F2
  17.30 - 18.30

Venerdì

 • HIP HOP Sala F2
  18.00 - 19.00
 • HIP HOP Sala F2
  19.00 - 20.00
 • HIP HOP Sala F2
  20.00 - 21.00
No events available!

* Corso con numero di postazioni limitate: ritirare alla reception il cartellino con numero disponibile a partire da 20 minuti prima dell’inizio del corso

Corsi del sabato e della domenica a rotazione e periodo secondo orari esposti mensilmente alla reception

Nel rispetto della metodologia dell’allenamento, dei partecipanti al corso e della professionalità dell’insegnante si invitano i soci a rispettare l’orario di entrata ed uscita dalle lezioni
F1 = Sala Formula 1  |  F2 = Sala Formula 2  |  F3 = Sala Formula 3

Livello di coordinazione ^ = Basso | ^^ = Medio | ^^^ = Alto

S = Corso Special

Tutti i corsi fitness si svolgeranno con un numero minimo di 6 partecipanti

I corsi con una frequenza media inferiore a 12 persone saranno oggetto di valutazione e potranno essere sostituiti con altre attività o sospesi

Esigenze tecnico-organizzative potranno annullare, limitare o comunque modificare la struttura dei corsi o mutare gli istruttori